શિવ – શ્રી મહામૃત્‍યુંજય સ્‍તોત્ર

શિવ – શ્રી મહામૃત્‍યુંજય સ્‍તોત્ર

શિવ – શ્રી મહામૃત્‍યુંજય સ્‍તોત્ર

ૐ અસ્‍ય શ્રીમહામૃત્‍યુંજયસ્‍તોત્રમન્‍ત્રસ્‍ય શ્રીમાર્કંડેય ઋષિઃ
અનુષ્ટુપ્‌છન્‍દઃ શ્રીમૃત્‍યુજયો દેવતા ગૌરી શક્‍તિઃ
મમ સર્વારિષ્ટસમસ્‍તમૃત્‍યુશાન્‍ત્‍યર્થં સકલૈશ્વર્યપ્રાપ્ત્‌યર્થં ચ જપે વિનિયોગઃ

અથ ધ્‍યાનમ્‌
ચંદ્રાકરાગ્નિવિલોચનં સ્‍મિતમુખં પદ્મદ્વયાન્‍તઃસ્‍થિતં
મુદ્રાપાશમૃગાક્ષ સૂત્રવિલસત્‍પાણિ હિમાંશુપ્રભુમ્‌.

કોટીન્‍દુપ્રગલત્‍સુધાપ્‍લુતતનું હરાદિભૂષોજ્જ્વલં
કાન્‍તં વિશ્વવિમોહનં પશુપતિં મૃત્‍યુંજયં ભાવયેત્‌ .

ૐ રુદ્રં પશુપતિં સ્‍થાણું નીલકંઠમુમાપતિમ્‌.
નમામિ શિરસા દેવં કિં નો મૃત્‍યુઃ કરિષ્‍યતિ ||૧||

નીલકણ્‍ઠં કાલમૂતિં કાલજ્ઞં કાલનાશનમ્‌ .
નમામિ શિરસા દેવં કિં નો મૃત્‍યુઃ કરિષ્‍યતિ ||૨||

નીલકણ્‍ઠં વિરૂપાક્ષં નિર્મલં નિલયપ્રભમ્‌ .
નમામિ શિરસા દેવં કિં નો મૃત્‍યુઃ કરિષ્‍યતિ ||૩||

વામદેવં મહાદેવં લોકનાથં જગદ્ગુરુમ્‌ .
નમામિ શિરસા દેવં કિં નો મૃત્‍યુઃ કરિષ્‍યતિ ||૪||

દેવદેવં જગન્નાથં દેવેશં ધૃષભધ્‍વજમ્‌ .
નમામિ શિરસા દેવં કિં નો મૃત્‍યુઃ કરિષ્‍યતિ ||૫||

ગંગાધરં મહાદેવં સર્વાભરણભૂષિતમ્‌.
નમામિ શિરસા દેવં કિં નો મૃત્‍યુઃ કરિષ્‍યતિ ||૬||

અનાથઃ પરમાનન્‍દં કૈવલ્‍યપદગામિનિ .
નમાનિ શિરસા દેવં કિં નો મૃત્‍યુઃ કરિષ્‍યતિ ||૭||

સ્‍વર્ગાપવર્ગંદાતારં સૃષ્ટિસ્‍થિતિવિનાશકમ્‌ .
નમામિ શિરસા દેવં કિં નો મૃત્‍યુઃ કરિષ્‍યતિ ||૮||

ઉત્‍પત્તિસ્‍થિતિસંહારકર્ત્તારમીશ્વરં ગુરુમ્‌ .
નમામિ શિરસા દેવં કિં નો મૃત્‍યુઃ કરિષ્‍યતિ ||૯||

માર્કણ્‍ડેયકૃત સ્‍તોત્રં ય પઠેચ્‍છિવસન્નિધૌ.
તસ્‍ય મૃત્‍યુભયંનાસ્‍તિ નાગ્નિચૌરભયં ક્‍વચિત્‌ ||૧૦||

શતાવર્તં પ્રકર્તવ્‍યં સંકટે કષ્ટનાશનમ્‌ .
શુચિર્ભૂત્‍વા પઠેસ્‍તોત્રં સર્વસિદ્ધિપ્રદાયકમ્‌ ||૧૧||

મૃત્‍યુંજય મહાદેવ ત્રાહિ માં શરણાગતમ્‌ .
જન્‍મમૃત્‍યુજરારોગૈઃ પીડિતં કર્મબન્‍ધનૈઃ ||૧૨||

તવાતસ્‍વદ્ગતઃ પ્રણાસ્‍ત્‍વચ્‍ચિત્તોહં સદા મૃડ .
ઇતિ વિજ્ઞાપ્‍ય દેવેશં ત્ર્યંબકાખ્‍યમનું જપેત્‌ ||૧૩||

નમઃ શિવાય સામ્‍બાય હરયે પરમાત્‍મને .
પ્રણતક્‍લેશનાશાય યોગિનાં પતયે નમઃ ||૧૪||

શતાંગાયુર્મન્‍ત્રઃ

ૐ હ્રીં શ્રીં હ્રોં હ્રેં હન હન દહ દહ પચ પચ ગૃહાણ ગૃહાણ મારય મારય મર્દય મર્દય
મહાભૈરવ ભૈરવરૂપેણ ધુનય ધુનય કમ્‍પય વિઘ્‍નય વિઘ્‍નય વિશ્વેશ્વર ક્ષોભય ક્ષોભય કટુકટુ મોહય હુંફટ્‍ સ્‍વાહા
ઇતિ મન્‍ત્રમાત્રેણ સમાભીષ્ટો ભવતિ ||૧૫||

ઇતિ શ્રીમાર્કણ્‍ડેયપુરાણે માર્કણ્‍ડેયકૃતં મહામૃત્‍યુંજય સ્‍તોત્રં સંપૂર્ણમ્‌

By Jitendra Ravia

Jitendra RaviaIndian Journalist/Reporter, Editor of Daily News Paper, Writer/author of Magazine jeevanshailee, with responsibility of the Electronic media channel, GTPL. He is a digital marketing consultant who specializes in influencer marketing, content marketing, and SEO. He is the Co-Founder of Raj Technologies Pvt. Ltd., a IT company.

 
Brahmin Social Network
ભારતના વિકાસની સાથો-સાથ બ્રાહ્મણોની જીવનશૈલી, વ્યાપારિક પધ્ધતિ અને અભ્યાસ, જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અને તેના માધ્યમોમાં આમૂલ પરિવર્તન જણાયું છે. સમય સાથે કદમ મેળવીને ચાલે તે માનવી પ્રગતિના સર્વોત્તમ શિખરે પહોંચે છે, આ ઉક્તિને સાર્થક કરતા હોય તેમ બ્રાહ્મણો વધુ કોર્પોરેટ બની રહ્યા છે અને આધુનિક વિજ્ઞાનની સાથે જોડાઇને વિકાસ સાધી રહ્યા છે. બ્રાહ્મસમાજ માટે આ અમારો સ્વતંત્ર અને અલાયદો પ્રયાસ છે. જેને બ્રાહ્મણ મિત્રો, વાંચકો અને નેટ સર્ફર વધાવી લેશે તેવી આશા છે. brahm-samaj-requirement-ad
 
Spread the Word - brahm samaj
 
market decides
Font Converter online
 
Brahmin Social Network
 
Sponsors
 
jeevanshailee
 
 
 
Brahm Samaj Events