શિવ માનસપૂજા સ્તોત્રમ
Facebook0Twitter0StumbleUpon0Pinterest0Reddit0WhatsApp

https://youtu.be/EXJmGcvVjSo?list=PL05E335CC413E6503https://youtu.be/EXJmGcvVjSo?list=PL05E335CC413E6503

રત્નૈ: કલ્પિતમાસનં હિમજલૈ: સ્નાનં ચ દિવ્યાંબરં,
નાનારત્ન વિભૂષિતં મૃગમદામોધંક્તિં ચંદનમ

જાતિ-ચંપક બિલ્વપત્રરચિતં પુષ્પં ચ ધૂપં તથા
દીપં દેવ ધ્યાનિધે પશુપતે ઋત્કલ્પિતં ગૃહ્યતામ

સૌવર્ણે નવરત્નખંડ રચિતે પાત્રે ધૃતં પાયસં,
ભક્ષ્યં પંચ વિધં પયોદધિયુક્તંરંભાફલં પાનકમ

શાકાનામયુતં જલં રુચિકરં કર્પૂરખંડોજ્જવલં,
તાંબુલં મનસા મયા વિરર્ચિતં ભકત્યા પ્રભો સ્વીકુરુ

છત્રં ચામરયોર્યુગં વ્યજનકે ચાદર્શક નિર્મલં
વીણાભેરિમૃદંગકાહલકલા ગીતં ચ નૃત્યં તથા

સાષ્ટાંગં પ્રણતિઃ સ્તુતિર્બહુવિદ્યા હેતત્સમસ્તં મયા,
સંકલ્પેન સમર્પિતં તવ વિભો પૂજાં ગૃહાણ પ્રભો

આત્મા ત્વં ગિરિજા મતિઃ સહચરા પ્રાણાઃ શરીરં ગૃહં
પૂજા તે વિષયોપભોગરચના નિદ્રા સમાધિસ્થિતિઃ

સંચારઃપધ્યોઃ પ્રદક્ષિણવિધિઃ સ્તોત્રાણિ સર્વાગિરો
યદ્યત્કર્મ કરોમિ તત્તદખિલં શંભો તવારાધનમ

કરચરણકૃતં વાકકાયજં કર્મજં વા,
શ્રવણનયનજ વા માનસં વાડપરાધમ
વિહિતમવિહિતં વા સર્વમેતત્ક્ષમસ્વ,
જય જય કરુણાબ્ધે શ્રી મહાદેવ શંભો

ૐ નમઃ શિવાય

By Rekha Mehta

Rekha MehtaGreetings - I'm E Marketing Specialist. I have strong background in world of Internet based marketing with SEO/SEM and e business solutions.I'm passionate about showing fellow professionals how to develop powerful profitable e business website.

 
Spread the Word - brahm samaj
 
market decides
 
Brahmin Social Network
 
Sponsors
 
jeevanshailee
 
 
 
Brahm Samaj Events