શિવની અષ્ટમૂર્તિઓ :
Facebook0Twitter0StumbleUpon0Pinterest0Reddit0WhatsApp

શિવની અષ્ટમૂર્તિઓ :
૧. સૂર્યલિંગ કાશ્મીરનું માર્તડ મંદિર / ઓરિસ્સાનું કોર્ણાક મંદિર / ગુજરાતનું મોઢેરાનું મંદિર
૨. ચંદ્રલિંગ – સોમનાથ મંદિર
૩. યજમાન લિંગ – પશુપતિનાથ (નેપાલ)
૪. પાર્થિવલિંગ – એકામ્રેશ્વર (શિવકાંશી)
૫. જલલિંગ – જંબુકેશ્વર (ત્રિચિનાપલ્લી)
૬. તેજોલિંગ – અરુણાચલેશ્વર (તિરુવન્નુમલાઈ)
૭. વાયુલિંગ – શ્રી કાલહસ્તીશ્વર
૮. આકાશલિંગ – નટરાજ (ચિદંબરમ)

About Jitendra Ravia

Indian Journalist/Reporter, Editor of Daily News Paper, Writer/author of Magazine jeevanshailee, with responsibility of the Electronic media channel, GTPL. He is a digital marketing consultant who specializes in influencer marketing, content marketing, and SEO. He is the Co-Founder of Raj Technologies Pvt. Ltd., a IT company.

 
Spread the Word - brahm samaj
 
market decides
 
Brahmin Social Network
 
Sponsors
 
jeevanshailee
 
Recent Posts
 
 
Brahm Samaj Events