શિવતીર્થ ૬૮

શિવતીર્થ ૬૮ શિવતીર્થ ૬૮ શિવતીર્થ ૬૮

વિશ્વનાથ મહાદેવ (કાશી),
મહેશ્વર (પ્રયાગ),
દેવદેવ નૈમિષારણ્ય પ્રપિતામહ બ્રહ્ના (ગયા),
સ્થાણું (કુરુક્ષેત્ર),
શશીશેખર (પ્રભાસ),
અજાગિન્ધ (પુષ્કર),
વિશ્વેશ્વર (વિશ્વ),
îકાર (અમરકંટક),
મહાનાદ (અટ્ટહાસ),
મહાવ્રત (મહેન્દ્ર),
મહાકાય (ઉજજૈન),
મહોત્કટ (મેરુકોટ),
મહાતેજ (શંકુકોણ),
મહાબળ (ગોકર્ણ),
મહાયોગ (રુદ્રકોટી),
મહાલિંગ (સ્થળેશ્વર),
હર્ષ (હર્ષિત),
વૃષભ (વૃષભધ્વજ),
ઇશાન (કેદાર),
શર્વ (મધ્યમકેશ્વર),
સહસ્ત્રાંશું (સુપર્ણ),
સુસૂક્ષ્મ (કાર્તિકેશ્વર),
શ્રીભવ (વસ્ત્રાપથ),
ઉગ્ર (કનખલ),
ત્રયંબક (ત્રિસંધ્યા),
શિવ (દમદ્રકર્ણ),
દન્ડિન (દંડક),
ઊધ્ર્વરૈત (ત્રિદન્ડા),
ચંડીશ (કૃમિજાડ્રાલ),
કૃતિવાસ (એકાભ્ર),
કપર્દી (છાગલેવ),
નીલકંઠ (કાલજિજર),
કંઠ (મંડલેશ્વર),
વિજય (કાશ્મીર),
જયંત (મરુકેશ્વર),
શ્રીહર (હરશ્વિંદ્ર),
શંકર (પુરશ્વંદ્રી),
જટી (વામેશ્વર),
સૌમ્ય (કુકંકુટેશ્વર),
ભૂતેશ્વર (ભસ્મગાત્ર),
ત્રિલોચન (વિરજા),
દીપ્ત (એર્કશ્વર),
પશુપતિ (નેપાળ),

By Jitendra Ravia

Jitendra RaviaIndian Journalist/Reporter, Editor of Daily News Paper, Writer/author of Magazine jeevanshailee, with responsibility of the Electronic media channel, GTPL. He is a digital marketing consultant who specializes in influencer marketing, content marketing, and SEO. He is the Co-Founder of Raj Technologies Pvt. Ltd., a IT company.

 
Brahmin Social Network
ભારતના વિકાસની સાથો-સાથ બ્રાહ્મણોની જીવનશૈલી, વ્યાપારિક પધ્ધતિ અને અભ્યાસ, જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અને તેના માધ્યમોમાં આમૂલ પરિવર્તન જણાયું છે. સમય સાથે કદમ મેળવીને ચાલે તે માનવી પ્રગતિના સર્વોત્તમ શિખરે પહોંચે છે, આ ઉક્તિને સાર્થક કરતા હોય તેમ બ્રાહ્મણો વધુ કોર્પોરેટ બની રહ્યા છે અને આધુનિક વિજ્ઞાનની સાથે જોડાઇને વિકાસ સાધી રહ્યા છે. બ્રાહ્મસમાજ માટે આ અમારો સ્વતંત્ર અને અલાયદો પ્રયાસ છે. જેને બ્રાહ્મણ મિત્રો, વાંચકો અને નેટ સર્ફર વધાવી લેશે તેવી આશા છે. brahm-samaj-requirement-ad
 
Spread the Word - brahm samaj
 
market decides
Font Converter online
 
Brahmin Social Network
 
Sponsors
 
jeevanshailee
 
 
 
Brahm Samaj Events