ભારતીય સંસ્કૃતિ વિશેષ

ભારતીય સંસ્કૃતિ વિશેષ ભારતીય સંસ્કૃતિ વિશેષ ભારતીય સંસ્કૃતિ વિશેષ

ભારતીય સંસ્કૃતિ વિશેષ

પંચામૃત

દૂધ, દહીં, ઘી, મધ, ખાંડ

પંચતત્વ

પૃથ્વી, જળ, વાયુ, આકાશ, અગ્નિ

ત્રણ ગુણ

સત્વ, રજ અને તમસ

ત્રણ દોષ

વાત, પિત્ત, કફ

ત્રણ લોક

આકાશ, મૃત્યુલોક, પાતાળ

સાત સાગર

ક્ષીરસાગર, દૂધસાગર, ધૃતસાગર, પથાનસાગર, મધુસાગર, મદિરાસાગર, લડુસાગર

સાત દ્વીપ

જમ્બુદ્વીપ, પલક્ષદ્વીપ, કુશદ્વીપ, પુષ્કરદ્વીપ, શંકરદ્વીપ, કાંચદ્વીપ, શાલમાલીદ્વીપ

ત્રણ દેવ

બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ

ત્રણ જીવ

જલચર, નભચર, થલચર

ત્રણ વાયુ

શીતલ, મંદ, સુગંધ

ચાર વર્ણ

બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, ક્ષુદ્ર

ચાર ફળ

ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ

ચાર શત્રુ

કામ, ક્રોધ, મોહ, લોભ

ચાર આશ્રમ

 
Brahmin Social Network
ભારતના વિકાસની સાથો-સાથ બ્રાહ્મણોની જીવનશૈલી, વ્યાપારિક પધ્ધતિ અને અભ્યાસ, જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અને તેના માધ્યમોમાં આમૂલ પરિવર્તન જણાયું છે. સમય સાથે કદમ મેળવીને ચાલે તે માનવી પ્રગતિના સર્વોત્તમ શિખરે પહોંચે છે, આ ઉક્તિને સાર્થક કરતા હોય તેમ બ્રાહ્મણો વધુ કોર્પોરેટ બની રહ્યા છે અને આધુનિક વિજ્ઞાનની સાથે જોડાઇને વિકાસ સાધી રહ્યા છે. બ્રાહ્મસમાજ માટે આ અમારો સ્વતંત્ર અને અલાયદો પ્રયાસ છે. જેને બ્રાહ્મણ મિત્રો, વાંચકો અને નેટ સર્ફર વધાવી લેશે તેવી આશા છે. brahm-samaj-requirement-ad
 
Spread the Word - brahm samaj
 
market decides
 
Brahmin Social Network
 
Sponsors
 
jeevanshailee
 
 
 
Brahm Samaj Events