ભારતીય સંસ્કૃતિનાં અન્ય મહાન પ્રદાનો…

ભારતીય સંસ્કૃતિનાં અન્ય મહાન પ્રદાનો… ભારતીય સંસ્કૃતિનાં અન્ય મહાન પ્રદાનો… ભારતીય સંસ્કૃતિનાં અન્ય મહાન પ્રદાનો… ભારતીય સંસ્કૃતિનાં અન્ય મહાન પ્રદાનો… ભારતીય સંસ્કૃતિનાં અન્ય મહાન પ્રદાનો…

ભારતીય સંસ્કૃતિનાં અન્ય મહાન પ્રદાનો…


* સંગીત અને નૃત્યઃ ભારતીય સંસ્કૃતિએ સામવેદમાથી મેળવેલું શાસ્ત્રીય સંગીત ભારતની વિશ્વને એક અદભુત ભેટ છે.જુદા જુદા સમય અને જુદી જુદી ઋતુઓ પ્રમાણે રાગ અને તાલની વૈજ્ઞાનિક પધ્ધતિ વિશ્વમાં અન્યત્ર કયાંય જોવા મળતી નથી.માનવ મન અને આત્મા પર આ સંગીતની અદભુત અસર થાય છે.
સંગીતની સાથે ભારતીય સંસ્કૃતિએ શાસ્ત્રીય નૃત્યની સૌથી પ્રાચીન ભેટ આપી છે.આ નૃત્ય દ્રારા વિવિધ પ્રકારના નવ રસ પ્રગટવવાની કલા વિશ્વમાં અજોડ છે.
*યોગઃ આધુનિક વિશ્વને અત્યણ્ત પ્રભાવિત કરનાર યોગ (યોગાસન)પણ ભારતીય સંસ્કૃતિની વિશ્વને એક સૌથી મોટી ભેટ છે.યોગ એટલે માત્ર શરીર જ સ્વસ્થ રહે તેનું વિજ્ઞાન નહિ,પરંતુ મન પ્રફુલ્લિત રહે અને આત્માપરમાત્મા સાથે જોડાઈ શકે તેવું અદભુત વિજ્ઞાન છે.યોગ પતંજલિ ઋષિની દેણ છે.
* પ્રાચીન રમતોઃશતરંજ (ચેસ)બુધ્ધિની કસોટી કરતી વિશ્વની એક અજોડ રમત છે.આ શતરંજની ભેટ ભારતીય છે.આ ઉપરાંત વિશ્વને હોકી જેવી વિવિધ અદભુત રમતોની ભેટ ભારતે આપી છે.
* અન્ય પ્રદાનોઃઆ સંસ્કૃતિએ શિલ્પકલા અને સ્થાપત્યવિધા(આર્કિટેકચર)માં પણ અદ્રિતીય પ્રદાનો આપ્યાં છે.લોખંડના ઉપયોગ વિના ગગનચુંબી મંદિરો અને મહેલો બનાવવાની પ્રાચીન ભારતીય પદ્રતિ આજેય સૌને આશ્ચર્ય પમાડે છે.

 
Brahmin Social Network
ભારતના વિકાસની સાથો-સાથ બ્રાહ્મણોની જીવનશૈલી, વ્યાપારિક પધ્ધતિ અને અભ્યાસ, જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અને તેના માધ્યમોમાં આમૂલ પરિવર્તન જણાયું છે. સમય સાથે કદમ મેળવીને ચાલે તે માનવી પ્રગતિના સર્વોત્તમ શિખરે પહોંચે છે, આ ઉક્તિને સાર્થક કરતા હોય તેમ બ્રાહ્મણો વધુ કોર્પોરેટ બની રહ્યા છે અને આધુનિક વિજ્ઞાનની સાથે જોડાઇને વિકાસ સાધી રહ્યા છે. બ્રાહ્મસમાજ માટે આ અમારો સ્વતંત્ર અને અલાયદો પ્રયાસ છે. જેને બ્રાહ્મણ મિત્રો, વાંચકો અને નેટ સર્ફર વધાવી લેશે તેવી આશા છે. brahm-samaj-requirement-ad
 
Spread the Word - brahm samaj
 
market decides
 
Brahmin Social Network
 
Sponsors
 
jeevanshailee
 
 
 
Brahm Samaj Events