નિત્ય કર્મ માટેના મંત્રોઃ
Facebook0Twitter0StumbleUpon0Pinterest0Reddit0WhatsApp

નિત્ય કર્મ માટેના મંત્રો

 

પ્રાતઃકાળે પથારીમાંથી ઊઠીને હાથનું દર્શન

કરાગ્રે વસતે લક્ષ્મીઃ કરમુલ્યે સરસ્વતી|

કરમધ્યે તુ ગોવિન્દઃપ્રભાતે કરદર્શનમ ||

ગુજરાતી ભાષાંતરઃ હાથના આગળના ભાગમાં લક્ષ્મી,મુળ ભાગમાં સરસ્વતિ અને વચલા ભાગમાં ગોવિન્દ વસે છે.માટે સવારે હાથનું દર્શન કરવું. જમીન પર પગ મુકતા પહેલાં પૃથ્વીદેવીને વદન

સમુદ્રવસને દેવી ! પર્વતસ્તનમંદડલે|

વિષ્ણુપત્નિ ! નમસ્તુભ્યં પઆસ્પર્શ ક્ષમસ્વ યે||

ગુજરાતી ભાષાંતરઃ સમુદ્રરુપી કપડાવાળી,પરતરુપી સ્તનવાળી અને વિષ્ણૂ ભગવનની પત્નિ હે પૃથ્વી દેવી ! તમને નમસ્કાર કરુ છુ.મારા પગનો તમને સ્પર્શ થાયએ માટે ક્ષમા કરો.

સ્નાન કરતી વખતે બોલવાનો શ્ર્લોકઃ

ગંગા સિધુ સરસ્વ્તિ ચ યમુના ગોદાવરિ નર્નદા

કાવેરી સરયુ મહેન્દ્રતનયા ચર્મણ્યતિ વેદિકા|

ક્ષિપા વેત્રવતી મહાસુર નદી ખ્યાતા જયા ગણ્ડકી

પુર્ણાઃ પુર્ણજલેઃ સમુદ્રસહિતાઃકુર્વન્તુ મે મેંગલમ્||

ગુજરાતી ભાષાંતરઃ ગંગા,સિધુ,સરસ્વતિ,યમુના,ગોદાવરિ,નર્મદા,કાવેરી,સરયુ,મહેન્દ્રતનયા, ચર્મણ્વતી અને ગંડકી,આ બધી સિધ્ધ નદીઓ પુર્ણ જળ વડે પરિપુર્ણ થઈ સમુદ્ર સાથે મળીને મારુ કલ્યાણ કરો.

ભોજન કરતી વખતે બોલવાનો શ્ર્લોકઃ

યજ્ઞશિષ્ટાશિનઃસન્તો મુજ્ધન્તે સર્વકિલ્બિષૈ|

ભુજ્જતે તે ત્વધં પાપા યે પચન્ત્યાત્મકારંઆત||

ગુજરાતી ભાષાંતરઃ રોજ પાચ મહાયજ્ઞ કરીને પ્રસાદીરુપે રહેલું અન્ન જમનાર એવા સદાચારી જનો બધાં પાપમાથી મુકત થાય છે.પરંતુ જેવો પોતાના માટે જ રાધે છે તે પાપીઑ પાપ જ ભોગવે છે.

રાત્રે સુતી વખતે બોલવાનો શ્ર્લોક:

કરચરણકૃતં વાકકાયજં કર્મજં વા
શ્રવણનયનજં વા માનસં વાડ્પરાધમ્|
વિહિતમવિહિતં વા સર્વમેતત ક્ષમસ્વ
જયજય કરુણાબ્ધે શ્રી મહાદેવ શંભો ||

By Rekha Mehta

Rekha MehtaGreetings - I'm E Marketing Specialist. I have strong background in world of Internet based marketing with SEO/SEM and e business solutions.I'm passionate about showing fellow professionals how to develop powerful profitable e business website.

 
Spread the Word - brahm samaj
 
market decides
 
Brahmin Social Network
 
Sponsors
 
jeevanshailee
 
 
 
Brahm Samaj Events