ચૌર્યાસી જ્ઞાતીના બ્રાહ્મણોની યાદી

ચૌર્યાસી જ્ઞાતીના બ્રાહ્મણોની યાદી

૧ અનાવલા
૨ અભીર
૩ આપસ્તંભ
૪ અક્ષપમંગલા
૫ અગસ્તપાલ
૬ આક્ષષાપન
૭ ઇન્દ્રાવલ
૮ ઉદબરા
૯ ઉત્કલ
૧૦ ઓદિચ્ય
૧૧ ઉનેવાળ
૧૨ કણ્ય
૧૩ કનોજીવા
કરોડા
કરખેશિયા
કગંકા
કાનડી
કાર્તક
કરીવંત
કડોળીયા
કપીસા
ખંડેવાળ
ખેડાવાળ
ખોડાવાળ
ગયાવાળ
ગિરનાર
ગુગલી
ગોવર્ધનના
ગૌડ
ગામતીપાત
ગંગાપુત્ર
ગૌધન
ચરક
ચૌનાપાવન
ચૌલા
ચૌવિશા
કંજુશિયા
કશોર
કશીર
કમોદર
તપોધન
તિગંગા
દાવોડી
દિશાવળ
પીનારા
નાગર
નંદવાણા
પુંદવાગ
પારાસરા
પાંડે
પારપાસિયા
પુષ્કરણા
પાણીવાલ
પનેવાલ
બર્વ
બોરસદિયા
ભાર્ગવ
મેવાડા
મોઢ
મીતાળા
પાશીવાળ
રવાજા
રાયકવાજા
રાજગોર(કાઠીગોર)
રિઢવાળ
રજવાળ
રાજપરા
રુખીગોર
રશધધા
વમાટી
વળાધરા
વાલમિક
વાયડા
શણવા
શ્રીમાળી
શ્રીગોળ
સાસ્વત
સરવરીયા
સોમપુરા
સાચેરા
સજોધરા
સોરડીયા
સીંધુવાળ
હરસોલા

By Jitendra Ravia

Jitendra RaviaIndian Journalist/Reporter, Editor of Daily News Paper, Writer/author of Magazine jeevanshailee, with responsibility of the Electronic media channel, GTPL. He is a digital marketing consultant who specializes in influencer marketing, content marketing, and SEO. He is the Co-Founder of Raj Technologies Pvt. Ltd., a IT company.

 
Brahmin Social Network
ભારતના વિકાસની સાથો-સાથ બ્રાહ્મણોની જીવનશૈલી, વ્યાપારિક પધ્ધતિ અને અભ્યાસ, જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અને તેના માધ્યમોમાં આમૂલ પરિવર્તન જણાયું છે. સમય સાથે કદમ મેળવીને ચાલે તે માનવી પ્રગતિના સર્વોત્તમ શિખરે પહોંચે છે, આ ઉક્તિને સાર્થક કરતા હોય તેમ બ્રાહ્મણો વધુ કોર્પોરેટ બની રહ્યા છે અને આધુનિક વિજ્ઞાનની સાથે જોડાઇને વિકાસ સાધી રહ્યા છે. બ્રાહ્મસમાજ માટે આ અમારો સ્વતંત્ર અને અલાયદો પ્રયાસ છે. જેને બ્રાહ્મણ મિત્રો, વાંચકો અને નેટ સર્ફર વધાવી લેશે તેવી આશા છે. brahm-samaj-requirement-ad
 
Spread the Word - brahm samaj
 
market decides
 
Brahmin Social Network
 
Sponsors
 
jeevanshailee
 
 
 
Brahm Samaj Events