ગુરુત્વાકર્ષણ સિદ્રાંત વિશે સૌથી પ્રથમ ઉચ્ચાર્યુઃ ભારતીય સંસ્કૃતિએ…

ગુરુત્વાકર્ષણ સિદ્રાંત વિશે સૌથી પ્રથમ ઉચ્ચાર્યુઃ ભારતીય સંસ્કૃતિએ… ગુરુત્વાકર્ષણ સિદ્રાંત વિશે સૌથી પ્રથમ ઉચ્ચાર્યુઃ ભારતીય સંસ્કૃતિએ…

ગુરુત્વાકર્ષણ સિદ્રાંત વિશે સૌથી પ્રથમ ઉચ્ચાર્યુઃ ભારતીય સંસ્કૃતિએ…
* પશ્ચિમના લોકો કહે છે કે બ્રિટીશ વિજ્ઞાની ઐઝેક ન્યુટને ૧૭મી સદીમાં ગુરુત્વાકર્ષણ સિદ્રાંત શોધ્યો.

 
Brahmin Social Network
ભારતના વિકાસની સાથો-સાથ બ્રાહ્મણોની જીવનશૈલી, વ્યાપારિક પધ્ધતિ અને અભ્યાસ, જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અને તેના માધ્યમોમાં આમૂલ પરિવર્તન જણાયું છે. સમય સાથે કદમ મેળવીને ચાલે તે માનવી પ્રગતિના સર્વોત્તમ શિખરે પહોંચે છે, આ ઉક્તિને સાર્થક કરતા હોય તેમ બ્રાહ્મણો વધુ કોર્પોરેટ બની રહ્યા છે અને આધુનિક વિજ્ઞાનની સાથે જોડાઇને વિકાસ સાધી રહ્યા છે. બ્રાહ્મસમાજ માટે આ અમારો સ્વતંત્ર અને અલાયદો પ્રયાસ છે. જેને બ્રાહ્મણ મિત્રો, વાંચકો અને નેટ સર્ફર વધાવી લેશે તેવી આશા છે. brahm-samaj-requirement-ad
 
Spread the Word - brahm samaj
 
market decides
Font Converter online
 
Brahmin Social Network
 
Sponsors
 
jeevanshailee
 
 
 
Brahm Samaj Events